Головне меню

ІНТЕРАКТИВНА КАРТА

ВАЖЛИВО

Публічна інформація

Діючі обласні програми

Обласна програма "Опікуємося освітою" на 2017 - 2020 роки (зі змінами)
Реалізації концепції допризивної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Полтавської області на 2015-2020 роки
Затвердження обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки
Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Полтавській області на 2016-2020 роки

Розпорядчі документи

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 07.06.2018 року № 265/63 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 30.05.2018 року № 254/59 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 02.05.2018 року № 200/54 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 02.05.2018 року № 199/55 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 06.03.2018 року № 91/35 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 05.03.2018 року № 90/34 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 25.01.2018 року № 18/22 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 26.12.2017 року № 450/129 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 12.12.2017 року № 469/121 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 29.09.2017 року № 360/92 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 04.08.2017 року № 314/82 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 26.05.2017 року № 233/65 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 20.03.2017 року № 209/61 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 20.03.2017 року № 104/42 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 02.02.2017 року № 28/17 | Завантажити

Спільний наказ Департаменту освіти і науки, Управління культури та Управління у справах сім'ї молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації від 07.02.2017 року № 34/25/76 "Про затвердження Положення про обласний мiжвузiвський мистецький фестиваль-конкурс "Студентська весна" | Завантажити


Спільний наказ Департаменту освіти і науки та Депаратменту фінансів Полтавської облдержадміністрації від 02.11.2017 року № 405/110 | Завантажити

 

Відкриті дані

 

Перелік (реєстр) наборів даних,

які підлягають оприлюдненню в мережі Інтернет у формі відкритих даних

№ з/п

Перелік наборів даних

1

Організаційна структура Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

2

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

3

Звіт про кількість запитів на отримання публічної інформації, що надійшли до Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

4

Річний план закупівель та зміни до річного плану закупівель

5

Довідник Департаменту освіти і науки та підпорядкованих установ і закладів освіти Полтавської області

6

Мережа підпорядкованих навчальних закладів

7

Перелік (реєстр) наборів даних, які підлягають оприлюдненню в мережі Інтернет у формі відкритих даних

Запобігання проявам корупції

Міністерство освіти і науки інформує :

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, МОН забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.
Згідно з підпунктом 3 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі -Закон) потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 Закону.
Таким чином, дане обмеження не поширюється на керівників закладів освіти, оскільки вони належать до категорії осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме - посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 27 Закону.
Разом з тим, в частині співвідношення термінів «конфлікт інтересів» та «спільна робота близьких осіб» звертаємо увагу на те, що конфлікт інтересів є більш широким поняттям та включає в себе обмеження відносин прямого підпорядкування, проте ним не обмежується.
Відсутність відносин прямого підпорядкування, а також відсутність заборони прямого підпорядкування близьких осіб, перелік яких передбачено абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, не спростовує можливості виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів при здійсненні службових обов'язків.
Відповідно до Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 р. № 2, конфлікт інтересів - це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов'язки, має приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести. Таким чином, незважаючи на те, що далеко не кожен конфлікт між службовими повноваженнями та приватним інтересом здатен призвести до неправомірних рішень чи діянь, кожен із конфліктів інтересів здатен створити таку ситуацію у випадку, якщо не буде вчасно та належним чином задекларований, оцінений та врегульований.
Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону (в тому числі, працівники закладів освіти), зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Частиною другою статті 29 Закону передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу знаданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

 

У випадку отримання інформації, що може свідчити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів повідомити за телефоном:

(0532)52-48-39   Рибалко Сергій Валерійович, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 або на e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

   

Відомості про початок перевірок згідно із Законом України "Про очищення влади"

Законом України “Про очищення влади” передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”.
На виконання вимог Закону України “Про очищення влади” Департамент освіти і науки інформує про те, що розпочато перевірку стосовно осіб, а саме:

Наказ від 29.09.2015 №328 Про забезпечення виконання Закону України "Про Очищення влади"

Наказ від 30.09.2015 №329 Про початок проведення у Департаменті освіти і науки перевірки передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Наказ від 01.10.2015 №330 Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою, четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"

 

 


п/п

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Копія
заяви про перевірку

Копія 
Декларації

Результати перевірки

1

Авдєєва Тетяна Валеріївна

Перегляд

Перегляд

Перегляд

2

Власюк Галина Богданівна

Перегляд 

Перегляд

  Перегляд

3

Вовк Ірина Олександрівна

Перегляд

Перегляд

  Перегляд

4

Гажієнко Галина Іванівна

Перегляд

Перегляд

Перегляд 

5

Галушка Ганна Миколаївна

Перегляд

Перегляд

Перегляд

6

Закапко Сергій Олександрович

Перегляд

Перегляд

 Перегляд 

7

Закапко Тетяна Іванівна

Перегляд

Перегляд

  Перегляд

8

Кушпіль Ангеліна Володимирівна

Перегляд

Перегляд

  Перегляд

9

Ленський Євгеній Анатолійович

 

Перегляд

 Перегляд 

10

Мордик Наталія Миколаївна

Перегляд

Перегляд

Перегляд

11

Мусієнко Валентина Михайлівна

Перегляд

Перегляд

 Перегляд 

12

Неділько Ольга Володимирівна

Перегляд

Перегляд

Перегляд 

13

Пащенко Валентина Іванівна

Перегляд

Перегляд

 Перегляд 

14

Петріна Тетяна Анатоліївна

Перегляд

Перегляд

Перегляд

15

Рибалко Сергій Валерійович

Перегляд

Перегляд

Перегляд 

16

Рудько Людмила Іванівна

Перегляд

Перегляд

 Перегляд 

17

Сіріченко Інна Анатоліївна

Перегляд

Перегляд

Перегляд

18

Сліва Яніна Михайлівна

Перегляд

Перегляд

 Перегляд 

19

Ухань Олена Анатоліївна

Перегляд

Перегляд

Перегляд

20

Франчук Валентина Іванівна

Перегляд

Перегляд

 Перегляд

21

Чемерис Вікторія Володимирівна

Перегляд

Перегляд

Перегляд 

22

Яновська Ірина Михайлівна

Перегляд

Перегляд

Перегляд

 

 

 

Спецперевірка документів про освіту

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника державного органу, на заняття посади в якому претендує особа.
Спеціальні перевірки проводяться відповідно до законодавчих актів:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 25 березня 2015 р. № 171 | перегляд

  2. Інформація щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки від 26 квітня 2015 року | перегляд

  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.09.2012 року № 986 "Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" | перегляд

  4. Рішеня Національного агенства з питань запобігання корупцї від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" | перегляд
  5. Лист Міністерства освіти і науки України від 29.09.2016 року № 1/9-513 Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків | перегляд
  6. Витяг із Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII: ст. 56, 57, 58 | перегляд

На сайті

На сайті 76 гостей та відсутні користувачі

Статистика сайту

Сьогодні:23
За тиждень:23
За місяць:2273
Всього:212170

Кориснi посилання