Головне меню

Професійно - технічна освіта Полтавщини. 2014 рік

Первинну професійну підготовку молодь здобуває у професійно-технічних навчальних закладах області на безкоштовній основі за рахунок державного замовлення. Оскільки саме навчальні заклади системи професійно-технічної освіти найсуттєвіше відповідають вимогам підготовки для галузей народного господарства, а саме, всебічно розвинутого, технічно освіченого кваліфікованого робітника, який володіє професійною майстерністю, глибокими знаннями основ виробництва і є конкурентоспроможними на ринку праці.

Для задоволення сучасного ринку праці у кваліфікованих робітниках у регіоні функціонує 42 професійно-технічних навчальних заклади, яка включає 15 професійних ліцеїв, 5 вищих професійних училищ, 2 центри професійно-технічної освіти, 15 професійно-технічних училищ, 4 навчальні центри при установах виконання покарань та 1 училище (Кременчуцьке професійно-технічне училище) при дитячій виправній колонії. Підготовка робітничих кадрів здійснюється за 139 робітничими професіями. Для професійної самореалізації особистості та безперервного навчання у здобутті фахової освіти акредитовано сім спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із шістьох напрямів підготовки.  Щорічно у закладах професійно-технічної освіти навчаються понад 13 тис. осіб.
З метою підвищення мобільності робочої сили в області проводиться робота з розробки державних стандартів професійно-технічної освіти, заснованих на компетенціях. П'ять закладів області входять до всеукраїнських робочих груп з їх розробки. Це вище професійне училище № 7 м. Кременчука з професії "Верстатник широкого профілю", Полтавський центр професійно-технічної освіти з професії "Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник", вище професiйне гiрниче училище м. Комсомольська з професії "Електрослюсар підземний", Гадяцький професійний аграрний ліцей з професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва".
Одним із критеріїв оновлення професійно-технічної освіти в області  є розробка державного стандарту нового покоління, який  усунув диспропорцію і дублювання в підготовці кваліфікованих робітників. Саме таким є  стандарт з професії "Механік - верстатник з  механічної обробки метолів", що об'єднує в собі ряд простих професій, розробку якого здійснило вище професійне училище № 7 м. Кременчука. Результатом впровадження зазначеного стандарту у навчально-виробничий процес професійно-технічних навчальних закладів стало те, що відповідно до висновків Українського атестаційного комітету зварників м. Києва, особи, які здобували робітничу кваліфікацію, показали високий рівень знань.
Розширенню та поглибленню здобутих знань, умінь й навичок на рівні вимог виробництва чи сфери послуг сприяє підвищення кваліфікації робітників та професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією. Працівники, підвищуючи свій рівень кваліфікації чи опановуючи нову професію або спеціальність, засвоєнням нових знань, умінь і навичок, одержують додаткові можливості для планування професійної кар'єри. Навіть у випадку безробіття внаслідок звільнення з підприємства, організації чи установи, навчена особистість швидше знайде собі нову роботу, легше зможе організувати власну справу і в такий спосіб забезпечити працевлаштування інших громадян. Так, у 2013 році професійне навчання пройшло 1210 осіб, у тому числі з числа незайнятого населення – 693 особи з числа працюючого – 517 осіб.  З них підвищили кваліфікацію – 246 осіб, здійснили перепідготовку – 829 осіб. За 9 міс. 2013 року пройшли професійне навчання  - 955 осіб.
Впровадження нової техніки, технології, виробництва сучасних товарів, збільшення комунікаційних можливостей створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт, у зв’язку з чим отримана кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою. Тому розвиток сучасних технологій обумовлює нові підгоди до підвищення мобільності робочої сили та ріст професійних навичок і знань працюючих. З цією метою  професійно-технічні навчальні заклади області створюють умови для безперервного навчання осіб. У зв'язку з цим навчальні заклади професійно-технічної освіти змінюють свій тип і статус. Так, на сьогодні діють вище професійне гірниче училище м. Комсомольська, Полтавський центр професійно-технічної освіти, вище професійне училище м. Кременчука, Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги, Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С., Гадяцьке вище професійне  аграрне училище, в яких без відриву у навчанні учні здобувають одночасно освітньо-кваліфікаційні рівні "кваліфікований робітник" та "молодший спеціаліст". Випускники зазначених навчальних закладів мають більш високий рівень кваліфікації та краще адаптуються до вимог сучасного ринку праці.
Забезпеченість кадрами залишається одним з найважливіших напрямків раціонального функціонування ринку праці. Кваліфікованість кадрів належить до одних з основних завдань системи професійно-технічної освіти. Саме тому навчальні заклади професійно-технічної освіти здійснюють неперервний розвиток кадрів шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення. Адже планування й організація підготовки та підвищення рівня кваліфікації кадрів є обов'язковою умовою забезпечення сталого економічного зростання України.

На сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі

Статистика сайту

Сьогодні:190
За тиждень:485
За місяць:2336
Всього:255985

Кориснi посилання